• Dª Belén L. Seijas Rosende (USC)

Rúa nova, 6. 15782. Santiago de Compostela

Tel. 881811286 – ivciclo@usc.es

  • D. Francisco Ascón Belver (UDC)

Paseo Ronda, 57- 15011 A Coruña

Tel. 881014507 – udc.senior@udc.es

  • Dª Carmen Álvarez Veleiro (UV)

Escuela Universitaria de estudios empresarias, Torre Cedeira, 105, 36208 Vigo.

Tel. 986812693 – carmen.veleiro@uvigo.es