SECRETARÍA ACADÉMICA
  • Dª Belén Seijas (USC.)

Rúa nova, 6. 15782. Santiago de Compostela

Tel 881811286 – ivciclo@usc.es

  • D. Francisco Ascón Belver. (UDC)

Paseo Ronda, 57- 15011 A Coruña

Tel. 881014507 – udc.senior@udc.es

  • Dª Carmen Álvarez Beleiro ….. (UV)

Escuela Universitaria de estudios empresarias, Torre Cedeira, 105, 36208 Vigo.

SECRETARIA TÉCNICA

ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

981 582 243 (en horario de 9.30 a 14)

Formulario de contacto.